логистиката

Какво е “Lean Logistics”?

Lean Logistics (постна логистика) означава, че няма излишни запаси и нещата стават активни само когато това наистина е необходимо, например, защото клиент е поръчал нещо.

Благодарение на този метод има много по-малко запаси от много продукти в логистичната верига. По този начин се спестяват разходи за лихви, място за съхранение и загуба на запаси.

Това също има недостатъци. Ако възникне прекъсване по време на транспортиране, продуктите може да не са налични. Освен това логистичният процес е по-малко постоянен, което може да доведе до по-високи разходи за транспорт и обработка.

Similar Posts