Кога са износени виличните вилки? – When are forks worn out?

Кога са износени виличните вилки? – When are forks worn out?

Кога са износени виличните вилки? Отговор: ако се носи повече от десет процента от дебелината. Вилицата вече е загубила 20% от силата си. Ето защо е важно да проверите вилиците за износване.