Логистиката е управление на потока от стоки и информация.

За логистични новини и продуктова информация вижте в категорията логистика.

България е динамичната връзка между Европа и Мала Азия и Близкия изток. Член на ЕС, мрежа от пътища и множество възможности за създаване на логистични компании. Съществуващата транспортна инфраструктура предлага възможности за разпространение в региона на Балканите. Благоприятните условия за местоположение и евтината работна ръка поддържат конкурентните разходи за логистика. Нашият уебсайт logistics.bg ви предлага преглед на многото възможности.

Bulgaria is the dynamic link between Europe and Asia Minor and the Middle East. Member of the EU, a network of through roads and numerous possibilities for the establishment of logistics companies. An existing transport infrastructure offers opportunities for distribution in the Balkan region. Favorable location conditions and cheap labor keep the logistics costs competitive. Our website logistics.bg offers you an overview of the many possibilities.

Терминът логистика
Логистиката се дефинира като интегрираното планиране, организация, контрол, обработка и контрол на целия поток от материали и стоки със свързаните информационни потоци, като се започне от доставчика, през етапите на създаване на оперативна стойност (например производство и дистрибуция), до доставката на продуктите на клиента – и често изхвърляне.

Алтернативно определение на понятието логистика е това да се използват шестте Rs: точното количество от правилните стоки в точното време в точното качество с правилната цена на правилното място. Често в този списък е включен седми R: с точната информация за всички участващи. Обработката на информация играе особено важна роля в ориентираното към търсенето („навреме“) производство, както е често срещано днес в много индустрии.