логистиката

Какво е управление на веригата за доставки? – What is supply chain management?

Управлението на веригата за доставки е управлението на доставката на логистика до определен момент, например фабрика. Това включва подаване на поръчки, съхраняване на запаси, определяне на размера на поръчката, финансиране, планиране на персонала и обработка на цялата свързана информация.

Similar Posts