Персонализирани дървени щайги за изключителен транспорт – Wooden crates for transporting huge machines

Персонализирани дървени щайги за изключителен транспорт – Wooden crates for transporting huge machines

Различни доставчици доставят дървени транспортни щайги. Тук могат да се съхраняват и транспортират обемисти / крехки стоки като машини, превозни средства или кораби. Каси са по поръчка. За повече информация на имейл info@logistics.bg